Universidad Nacional de Educación a Distancia

Centro Asociado Vitoria -Gasteiz | Universidad Nacional de Educación a Distancia
Escuchar
Convocatorias Vitoria - Gasteiz | UNED

Convocatorias Vitoria - Gasteiz | UNED

Convocatorias

Plazas de profesorado-tutor.

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PROFESORADO TUTOR INTERINO CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ
CURSO 2024-2025

Convocatoria de Plazas de Profesorado-Tutor Interino 2024-2025

Anexo I Relación y características de las plazas 

Anexo II - Plaza 1

Anexo II - Plaza 2

Anexo II - Plaza 3

Anexo II - Plaza 4

ANEXO III Modelo_Curriculum_24-25

Relacion admitidos PLAZA Nº 1 Profesorado-Tutor interino 2024-2025

Relacion admitidos PLAZA Nº 2 Profesorado-Tutor interino 2024-2025

Relacion admitidos PLAZA Nº 3 Profesorado-Tutor interino 2024-2025

Relacion admitidos PLAZA Nº 4 Profesorado-Tutor interino 2024-2025

Relacion consursantes seleccionados PT interino 2024-2025 VITORIA-GASTEIZ

 

 

 

Convocatoria de Concurso a plazas de Profesorado-Tutor  para el curso académico 2024/2025

 

Convocatoria plazas profesorado-tutor 2024-2025

 

AnexoI-Relacion y caracteristicas de las plazas (2024-2025)

AnexoII-Modelo_de_Curriculum_24-25

Calendario 24-25

Baremo 24-25

Aclaraciones subsanación convocatoria profesorado

Relación Provisional de Concursantes Admitidos

Comisión de selección

Relación Definitiva de Concursantes Admitidos

Acta_plaza1_Historia Contemporánea

RELACION PROVISIONAL DE CONCURSANTES SELECCIONADOS 2024-2025 VITORIA-GASTEIZ

RELACION DEFINITIVA DE CONCURSANTES SELECCIONADOS 2024-2025 VITORIA-GASTEIZ

 

Convocatoria de Concurso a plazas de Profesorado-Tutor  para el curso académico 2023/2024

CALENDARIO PUBLICACIÓN 2023-2024

CONVOCATORIA PLAZAS PROFESORES TUTORES VITORIA GASTEIZ 2022-2023

ANEXO I. RELACIÓN DE PLAZAS VITORIA-GASTEIZ 2023-2024

ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD PLAZA 1 PROFESORES-TUTORES VITORIA-GASTEIZ 2023-2024

ANEXOIII MODELO DE CURRICULUM VITORIA-GASTEIZ 23-24

ANEXO IV. BAREMO

RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS DE PLAZAS TUTORES VITORIA-GASTEIZ 2023-2024

RELACIÓN DEFITIVA ADMITIDOS DE PLAZAS TUTORES VITORIA-GASTEIZ 2023-2024

COMPOSICIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN SELECCIÓN 23-24

ANEXO V SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PLAZAS PT VITORIA-GASTEIZ 23-24

RELACION PROVISIONAL DE CONCURSANTES SELECCIONADOS P.T. 2023-2024 VITORIA-GASTEIZ

ACTA PLAZA 1 VITORIA-GASTEIZ

RELACION DEFINITIVA DE CONCURSANTES SELECCIONADOS 2023-2024 VITORIA-GASTEIZ

_________________________________________________

Plazas de profesorado-tutor interino.

Convocatoria Profesorado Tutor Interino curso 2023-2024 Ciencias Ambientales (Resuelto)

Convocatoria Profesorado Tutor Interino curso 2023-2024 ADE y Educación Social (Resuelto)

Convocatoria Profesorado Tutor Interino curso 2023-2024 (Resuelto)

 

                                 _________________________________________________

 

Elecciones a representantes del PAS del Centro Asociado 2024

Censo electoral provisional

Lista provisional candidadatos PAS

Lista definitiva candidadatos PAS

ACTA DE CONSTITUCIÓN MESA ELECTORAL

ACTA ESCRUTINIO MESA ELECTORAL

LISTA DEFINITIVA MIEMBROS ELECTOS